29 Ağustos 2012 Çarşamba

n'ideydim...N'ideydim âlemi, âlemde hayrânın olaydım yâr,
N'ideydim âdemi, âdemde kurbânın olaydım yâr.

N'ideydim hûr u gılmânı, n'ideydim bâğ-ı Rıdvân'ı,
N'ideydim başka seyrânı, sana seyrân olaydım yâr.

...N'ideydim devlet-i câhı, n'ideydim izzet-i şâhı,
N'ideydim mihr ile mâhı, sana mihmân olaydım yâr.

N'ideydim yâr u ağyârı, n'ideydim bülbül- i zârı,
N'ideydim gül ü gülzâr ı, sana giryân olaydım yâr.

N'ideydim yârın olsaydım, n'ideydim varın olsaydım,
N'ideydim zârın olsaydım, sana nâlân olaydım yâr.

N'ideydim zülf-ü leylâyı, n'ideydim çeşmi şehlâyı,
N'ideydim başka sevdâyı, sana sûzân olaydım yâr.

N'ideydim şânına layık, Hulûsi'n olmasa âşık,
N'ideydim olmayı ayık, sana mestân olaydım yâr…

Osman Hulûsi Efendi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder