29 Aralık 2013 Pazar

pervaneyi yakan elbet mumuda yakar

Sûz-ı dilden bî-haberdir sanmanız canâneyi
Şem’i yakmaz mı ol ateş kim yakar pervaneyi 
Şeyhül İslam Yahya
Gönlün yanışından sevgilinin haberi yoktur zannetmeyiniz, nitekim pervaneyi yakan ateş, elbette mumu da yakar.


24 Aralık 2013 Salı

Hiç'im...

Ben öyle bir fakirim yani Rabbinin ihsanına sonsuz bir ihtiyaç içinde bulunmaktayım ki, neyim varsa hepsi senindir. Ben ise sadece bir "hiç"im. Hz. Peygamber'in "El Fakru fahri" yani "Allah'a muhtaç olduğumu bilmek benim en büyük iftiharımdır" buyurması, Cenab-ı Hakk'ın tek olduğuna en büyük delildir.

Filibeli Ahmed Hilmi / A'mak-ı Hayal

22 Aralık 2013 Pazar

günler gelir geçer...
günler geçer ve çalışır şafağın değirmeni / kim bilebilir ki kimi neyi eskittiğini"


[Uyar]yürekler lime lime...
"Yaz yağmurları misali yıllarca / Yağmış durmuşum kendi içime. / Zaten dünya öyle dünya ki kim kime / Herkes kendi derdine anca, / Herkesin yüreği lime lime..."

[Uyar]


renkler/C.S.Tarancı


Maziyi yâda daldığım zaman,
Renkler belirir tâ uzaklardan:
Mavi, kırmızı, beyaz ve siyah;
- Her renk ayrı bir hâtıradır ah! -
Renkler renklere renkleri ekler,
Olurken için renklere mahşer.”her renge boyan da renk verme...Her renge boyan da renk verme.
”- Şeyh Gâliboysa...
“Oysa kaç güvercin havalanmıştı içimden 
Konarak pervazlarına gülüşlerinin.”

Nurullah Genç


21 Aralık 2013 Cumartesi

derd-i Hakk''a talib ol...
Derd-i Hak'a tâlib ol dermâna erem dersen
Mihnetlere râgıb ol âsâna erem dersen..
Niyâzi-î Mısrî {k.s.}

yetmez mi?Ey sılayı içimde büyüten gurbet Yetmez mi, Azat et gayri...söyleyemedim...

İçimi dökemedim Bülbül gibi,
Ahım, feryadım gizli kaldı.
Sustu dilim, çözüldü dizim,
Gözümün feri dondu kaldı....
Eyleyemedim garip gönlümü,
Şu yaban ellerde eyleyemedim.
Nice kederlerle doluydum da;
Bir Allah kuluna söyleyemedim.
Özlem Arslan '' O SIZININ SAHİBİ'' kitabından

20 Aralık 2013 Cuma

biraz daha zaman...Burada hava her geçen gün biraz daha soğuyor.
Zaman diyorum, biraz daha zaman.
Dilimin ucundaki kelimeler bu kış da donmazsa bir dahaki yıl uçmayı öğrenecekler..

18 Aralık 2013 Çarşamba

Bekleyin...
Yüzlerce olanak arasında ben imkansızı seçerim..
Zoru başarmayı severim..
Kaybetsem de onurumu kaybetmem,
hırslara bürünmem,
"her şerde bir hayır vardır" der;
hikmet sahibine şükrederim..


Sizde hiçbir şey için zor demeyin..
Başarmak için inanmak gerek,
inanın ve başarmayı deneyin..
Olmuyorsa küsmeyin.. 
Bir daha, bir daha deneyin..
Asla pes etmeyin..
Yine de olmuyorsa;
Herşeyi bilen ve görene şükredin..

Mutlaka daha iyisini verecektir,
bekleyin..!


T.Tuğba Baş (

16 Aralık 2013 Pazartesi

Ey Bülbül-ü Şeyda

Ey bülbül-ü şeyda yine efgâna mı geldin,
Azm-i gül edüp zârıyla giryâna mı geldin.

Pervâne gibi âteşe daim cân atarsın,
Evvelde bu aşk oduna sen yâna mı geldin.


Yağmur gibi yağarsa belâ sen baş açarsın,
Can vermeğe dost yoluna sen kurbâna mı geldin.

Herşey çalışır bir sıfatı eyleye mâ'mur,
Sen cümle sıfat ilini vîrâna mı geldin.

Vech-i ahadiyet ki şu eşyâda görünmüş,
Bu kesrete ancak seyrâna mı geldin.

Bir kimse senin olmadı hiç râzına mahrem,
Bilmem bu cihân içine yekdâne mi geldin.

Bu hasta Niyâzî ye şifâ remzin edersin,
Derde düşenin derdine dermâna mı geldin.

Vech-i ahadiyyet ki şu eşyâda görünmüş,
Bu kesrete ancak anı seyrâna mı geldin.

Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi

15 Aralık 2013 Pazar

Bütün varların sahibi var/Ali Hakkoymaz

Bölgede kar kalınlığı...
Karla mücadele...
Hava muhalefeti...
Balkanlardan gelen soğuk hava...
Kara kış...
Kar esareti...

Kötü hava şartları...

Şiirden, estetikten uzak...
Tuzak ifadeler...
Türkçeden uzak haller...
Rüzgârla, karla savaşılır mı?!...

Rüzgârın, karın...
Bütün varların sahibi var.
Senin varın ne kadar;
Sıfıra sıfır; elde var sıfır...

Seni tezekkür...
Seni tefekkür...
Seni teşekkür ısıtır...


12 Aralık 2013 Perşembe

hiç bir şey eskisi gibi olmayacak...
"Saniyeleri defnediyorum bir bir… 
Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak biliyorum
Biliyorum, ölen sadece zaman değil
İçimin yangınına duadan gayri yok sebil!

11 Aralık 2013 Çarşamba

gülistan olurmusun?"Göçsem diyâr-ı kabre, cihân içre sığmayıp
Bilmem ki; kabrim üzre gülistân olur musun?"her dem...
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


ey gönül...


Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir
Gel karış bir katreye kim anda ummân gizlidir

Eşrefoğlu Rûmî


10 Aralık 2013 Salı

yeniden başlamak...Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de,
Sana hep yeniden başlamak isterim.

(Özdemir Asaf)
8 Aralık 2013 Pazar

zaman yok...Burada zaman falan yok. Üzerime kıvrılıp oturmuş beni kımıldatmayan bir şey var onun yerine." 

Cahit Zarifoğlu


5 Aralık 2013 Perşembe

kırgınlıgın gölgesi


Sevgi bir kırgınlığın gölgesinde üşüyen bir samimiyettir bazen....
A.Tolga Akpınar