27 Kasım 2013 Çarşamba

kuşlara benzer kelimeler...
Kuşlara benzer kelimeler, odana dolarlar bir akşam.
Nereden gelirler bilinmez.
Kâh çığlık çığlığadırlar, kâh sesleri işitilmez.
Çiçeğe benzer kelimeler, turuncu, erguvan, beyaz.
Bir rüzgâr sürükler hepsini....

Bulutlara güven olmaz.


Cemil Meriç

kerem eyle bana...


Elâ ey meyve-i bâğ-ı murâdım
Şeb-i âlî-nesep Sultan Murad’ım

Vasiyyet eylerim gûş eyle anı
Benimçün eyleme âb u figânı...


Reâyâ bıfzına sa’y et hemîşe
Şerîat etba’ına eyle pîşe

Râsulullâh şer’in pîşvâ kıl
Muîn-i din olup nasb-ı livâ kıl

Çûn istiklâl buldun saltanatda
Adalet eyle dâim memleketde

Bu fanî mülke mağrûr olma zinhâr
Tarîk-i şer’den dûr olma zinhâr

Fenâdır âkıbet dünyânın emri
Ölür herkes ne denli olsa ömrü

Erişti çün bana emr-i İlahî
Sen ol mesned-nişîn-i taht-ı şâhî

Kerem eyle bana celb-i duâ kıl
Murâdım budur ey ferzend-i âkıl

Nizâm-ı âleme dâim medâr ol
Serîr-i saltanatda pâyidâr ol
ORHAN GAZİ

insan bir mesut zalim/n.f.k

İnsan bir mes'ut zalim, insan bir mağrur cahil;
Tekne kırık, su azgın ve kayıplarda sahil...
...

öyle yok oldum ki...


Aşkının varlığında öyle yok oldum ki,
O yokluk binlerce varlıktan daha hoştur...

- Hz. Mevlana -Şeyh Galib'den


Çâk eylemem sînemi her dilbere, zirâ


Sultânıma âit bir emânet var içinde.

Şeyh Galip


kesmezem canandan ümid
Kesmezem ağyar cevri ile cânândan ümîd

Kim kesilmez havf-i şeytan ile imandan ümîd

...

Ağlamakla dürr-i vasla talib oldum tan degül

Eyleyse gavvas olanlar bahr-i ummandan ümîd


Astanında nigarı görmesem ye's itmezem

Bu mesel meşhurdur kim çıkmaduk candan ümîd


Dişleründür ağlamakla göz yaşından umduğum

Dürr-i şehvar oldı ancak ebr-i nisandan ümîd


Her ne denlü cürmüne hadd ü nihâyet yeğ ise

Avniyâ kat' eyleme sen avn-i Rahmân'dan ümîd

- Avnî -

senin lütfundandır...
Sanadır ilticâsı Gâlibin yâ Hazret-i Mevlâ
Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir

(Ey Rabbim, ey benim Mevlâm! Galib’in ilticası (sığınması) sanadır.
Benim eğer iftihar edeceğim, övüneceğim bir şeyim varsa, bu da bana, senin lütfundur. )...- Şeyh Galib -

26 Kasım 2013 Salı

İnsan magrur cahil.../nfk


İnsan bir mes'ut zalim, insan bir mağrur cahil;
Tekne kırık, su azgın ve kayıplarda sahil...23 Kasım 2013 Cumartesi

semavi öz...
Sırrı, hazineyi arama bu alemde çıplak gözle.
Sevgiliye öyle erişilmez, dudaktaki hece ile sözle. 
AŞK kapısı açılır, ancak semavi özle..

Ahmet KİK 

aklında akla ihtiyacı var


Be ey akıl yağmurundan nasiplenmemiş adem!... Durma akıl ülkesinin ötesine git. Sen dünya aklı ile kaç adım atarsın sanıyorsun, fani olanı baki olana mı tercih ediyorsun, aklını nefis eşeğine mi bindiriyorsun, ne beyhude çabalıyorsun. Aklının da akla ihtiyacı var görmüyor musun? Neden ona akıl yormuyorsun..." 

Ahmet Kik 
ucub

Özü gül iken, her yanını diken basmış. 
Edep elbisesini giymeyip bir dala asmış. 
Kendini alemin merkez sanıp eşini, dostunu kasmış. 
Onca mürekkep yalamış, yutmuş ama gör ki; içi boş bi tasmış.. 

Ahmet KİKbu nasıl hükümdarlıktır? Bu nasıl hükümdarlıktır? 
Ayakları yeryüzünde, burnu kaf'ta. 
Dili durmaz kul ayırır, yapıştırır yafta. 
Mevlam yer verir mi? Bu vebal ile ona ön safta. 

Sonra Sultanlığı gönüllerde değil, kalır lafta.." 

Ahmet kik 
22 Kasım 2013 Cuma

İstanbul ...

İstanbul – Cahit Zarifoğlu
‘’Çocuklar Topkapıda
Sedef kabzalı kılıçlar ellerinde
Rahlelerde Kur’an
Tefsir
Arapça
Farsça
Dikkatle önünü iliklemede
Padişah ve şehzade’’

sakin bir sonbahar
Sakin bir sonbahar...
Hafif yağmur...
Rüzgârlar yol yapmış içimde...
Bir sığınak arar gibiyim.


Haydi !

Mabetler arada kalıyor.
Ve yükseliyor binalar.
Büyüdükçe büyüyor dünya.
Ölüm ötelere atılıyor;
Unutuluyor hattâ...
Bugün yarın: 
"Haydi!" denilecekken...
Haydi haydi...
Yerleşiyoruz buralara...
Kolay gele!

20 Kasım 2013 Çarşamba

mahzun AyasofyaMahzun Ayasofya
Ulu mabed, neye hicrana büründün böyle,
Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle!
Beş vakit loşluğunda saf saftık,
Davetin vardı dün ezanlarda,
Seni ey mabedim utansınlar ,
Kapayanlar da, açmayanlar da!
Arif Nihat Asya19 Kasım 2013 Salı

deger mi?Dünyayı dilenmeye değer mi!
Sen fanisin, dünya fani...
Ve nasılsa geçiyor günler;
Aç ellerini sonsuz...
Sonsuz elleri olana...kimseler arayıp bulamasın...

"Geçiyor hazza yatkın dudaklarıyla gece
Canımın ilmekleri arasından
Beni artık kimseler arayıp da bulmasın."

- İsmet Özel

öyle yorudum ki...
Öyle yoruldum ki, yoruldum dünyayı tanımaktan.

| İsmet Özel


15 Kasım 2013 Cuma

Gece hüznün yuvasıdır....

Gam sürdüm gecenin duvağına, 
Sabaha erişemiyorum...
Koşsam da, ölüme yetişiyor, 
Kendime yetişemiyorum…

12 Kasım 2013 Salı

Yarla bir olalım.

Haydi bir incelik yapıp secdeye varalım, 
Yerle bir olup Yârla bir olalım ...

Şeyh Şemseddîn-i Tebrîzi Hz. (ks)
8 Kasım 2013 Cuma

Yaa Maani(cc)
Karanlık gecelerde nurum.
Derin dehlizlerde umudum.
Fakirlik benim adımda. 
Senin adın hep yâdımda.
YAA MAANi'(celle celaluh)
F.k.rl.


4 Kasım 2013 Pazartesi

''hiç''Bir dünya malı elinden gittiyse
üzülme buna hiçtir o;
Ve bir dünya malı geçtiyse eline
sevinme buna hiçtir o,
önünden geçer acılar ve zevkler
geç dünyanın önünden, hiçtir o.

2 Kasım 2013 Cumartesi

bir uzun sonbahar...
Fânî ömür biter, bir uzun sonbahâr olur. 
Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr olur. 

Yahya Kemal Beyatlı

avuclarıma dökülür...


Doruktan uzattıkça mercan bakışlarını
Bazen gün doğar içimin kuytularına
Bazen bir kapı açılır rüyalarımda
Sonsuzluk çiçek tozu; dökülür avuçlarıma..

bilmem neyi aradım...


Bilmem neyi aradım bir ömür kışlarında
Binbir gece yürüdüm hangi muamma için
Zümrüd-ü anka uçar senin bakışlarında
Benim rüyalarımda birkaç deli güvercin...
razı olmak..
Ve sevmek razı olmaktı....