28 Kasım 2016 Pazartesi

AŞKIN YOLU


Kalbim kandîl, hâlim fitil; yağı, göz yaşım."
"İşbu ışkın yolu, dilim dilim olmaktır.",,
Ahmed Yesevî

26 Kasım 2016 Cumartesi

heybene gönül doldur.


Nereye gidersen git, 
heybene gönül doldur...
Bahattin Karakoçtenhayım...
Tenhâyım, tenhâsında kuşlar uçan bir evin...

Nurullah Genç


Alvarlı Efe hz den...


Ezelden âdet-i Mevlâ dostuna
Sevdiği kulunu mübtela eyler
Alınca abdini kerem destine
Anı bin dert ile ibtila eyler”...
ALVARLI EFE

Rızkı celb eden hususlar ve zenginliğin sebebleri

Rızkı celb eden hususlar ve zenginliğin sebebleri
1-Sadaka vermek rızkı celbeder.Ali b.Ebi Talib'den rivayet edilen bir hadis-i şerifin sonunda Peygamberimiz (sav)şöyle buyurmuştur:
Sadaka vermek suretiyle rızkınızı gökten yere indiririz.
2-Erken davranmak bütün nimetleri bereketlendirir.Özellikle rızka bereket vererek çoğaltır.
3-Güzel yazı yazmak rızkın anahtarlarındandır
4-Güleryüzlü ve hoş sözlü olmak gerekir
5-Ev ve evin etrafını temiz tutmak.
6-Rızkı elde etmenin en kuvvetli sebeblerinden biri namazı tadil-i erkena uygun olarak kılmak.
7-Kuşluk namazını kılmak
8-Gece yatmadan evvel ''Vakıa,Mülk,Müzzemil,İnşirah surelerini okumak
9-Ezandan evvel mescidde bulunmak 
10-Devamlı abdestli olmak 
11-Sabah namazını sünneti ile vitir namazını evde kılmakta rızkı celbeder
12-Vitir namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmamak 
13-İhtiyaç olmadıkca kadınlarla çok oturmamak 
14-Din ve dünya için faydası bulunmayan boş sözler konuşmamak da sebebler arasında zikredilebilir.
Talim'ül Müteallim.s.220-221

dünya müminin zindanıdır.

Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem buyuruyor:
Bana Cebrail şöyle de­di:
“Ey Muhammed şüphesiz Hazret-i Allah sana selâm eder ve şöyle buyurmakta:
“Ben, ölüm nedeniyle bana gelmeyi sevmeleri için dünyaya şöyle emrettim: Ey Dünya! Sen dostlarıma karşı şiddetli belâ ve kederli ol. Çün­kü seni dostlarım için zindan, düşmanlarım için de cennet olarak yarat­tım.”

《Hadis-i Şerif, Câmiu's-Sağîr》

kökleri derindir.


Çıkmayan can 
acılarına öykünür öykünmesine ya...
Kalan sağlar senindir…
Ağaçların da yaprakları kurur, 
dökülür ya
bilmez misin,
kökleri çok derindir...
"MERAL DEMİR


Hz Ömer(ra) den


Hz.Ömer R.A
Sabah kalktığında şöyle derdi:
"Allahim bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan 
hidayet vereceğin nurdan,
dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten, ve koruyacağın fitneden
en çok nasiplenen kullarından kıl 
Amin“Hiçbir zaman dertsiz kalmadı gönlüm. Bir çift gözden, bir yapraktan, bir kuştan.”
Turgut Uyar