28 Ekim 2017 Cumartesi

Anlarsın...


Gözyaşlarını kendi ellerinle sildiğinde anlarsın yaşlandığını .
Saçların beyazlaştığında değil ,saclarını okşayacak ellerinii tutacak bir el olmadıgında yaşlanırsın.
Yüzündeki cizgiler derinleştiğinde değil,yüreğindeki hüzünler derinleştıgınde yaşlanırsın.
Dizlerin takatsız kalıp yoruldugunda değil,yüreğin yoruldugunda anlarsın yaşlandığını. Berrin Türkoğlu

4 Ağustos 2017 Cuma

nerelisın?

- ''Nerelisin amca?'' diye sordu çocuk.
- ''Yaralıyım evlat!'' dedi ihtiyar,
- ''içinden....'

27 Nisan 2017 Perşembe

nasıl yazmalı?


Her ne yazıyorsanız,şiir ,nesir ,makale vs.Eğer sırf edebi kaygı güderek yazıyorsanız bu okuyucuya sırf okumaktan öte gecmeyecektir.Ama özden ,deneyimlerinizden bir şeyler katarak yazıyorsanız bu yüreklerde iz bırakacak şekilde yer edecektir.Yıllar gecse bile Yunus Emre hala ''bizim Yunus'' diye anılır.Aşık Veysel hakeza .Yunus emre nasıl bizimse Aşık Veysel'de bizimdir,Ali Şir Nevai'de ,Hoca Ehmed Yesevi'de,Abdurrahim Karakoç da ila ahir...

Peki ,niçin üzerinden uzun yıllar gecmesine ragmen eserleri sözleri ilahi nagmelere, türkülere konu olmuştur.Yaren meclislerinde hala dostların bırbırıne muhabbet sözcuklerı arasında yer almaktadır.İki üç aşk kelimesi söyleyerek kendini şair ilan edenler okuyucuda hiç bir iz bırakamayacaklarını unutulup gideceklerini bilmelidir...


Berrin Türkoğlu Kaya 

26 Mart 2017 Pazar

hüzün ..


Hüzün yine geldi oturdu can evime
Hiç bırakır mı böyle bir gam evini?
O kadar hemhal olmuşuz ki onunla 
Fasıl yok asla firaka!

Berrin Türkoğlu Kaya

kader söyledikleriniz


Kader söyledikleriniz ile müvekkeldir. 
O yüzden söylediğiniz kelimeleri güzel seçin ve dikkat edin !.
İmam Mâturidî

kıyamet alametleri


Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsen bu kıyamet alâmetlerindendir.” (Müslim, İmân 7; Buhârî, Tefsîr, 2)
“Yıl ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün bir saat gibi ve bir saat de saman alevi gibi olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Ahmed b. Hanbel, 2/537, 538; Tirmizî, Zühd 24)
"Hz. Âdem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal’den daha büyük bir hadise yani daha büyük bir fitne yoktur." (Müslim, Fiten, 126)
“İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacaktır.” (İbn Mâce, Ticârât 58; Ahmed b. Hanbel, 2/494)
“Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyunlularıdır.” (Müslim, Salât 387; İbn Mâce, Ezân 5; Ahmed b. Hanbel, 3/169)
Küçük Alametler'in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:
✔ Ahirzaman Peygamberinin gelişi ve O’nun vefatı (Müslim, Cum’a, 43)
✔ İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25)
✔ İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)
✔ Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1)
✔ Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42)
✔ Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31)
✔ İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17)
✔ İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4)
✔ Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25)
✔ Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25)
✔ Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18)
✔ Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Müslim, Fiten, 79-82)
✔ Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335)
✔ Kahtân'dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi (Buhârî, Fiten, 23)
✔ Ehli Kitap mensuplarının adım adım Müslümanlar tarafından taklit edilmesi (Müslim, İlim 6; Buhârî, Enbiya, 50)
✔ Dünyaya düşkünlüğün artması, fitnelerin çoğalması (Tirmizî, Fiten 16)
“Alamet ve Mesajları ile Kıyamet” serlevhalı Öteki Hayat dersimizden notlar…

HZ Ömer'den


Sizler hak sözü söylemiyorsanız, sizde hayır yoktur;
Söylendiği halde biz kulak vermiyorsak, bizde hayır yoktur.
Hazret-i Ömer (r.a.)

fesadcılar
Onlara: 'Yeryüzünde fesad çıkarmayın!' denildiği zaman ise: 'Biz ancak ıslâh edici kimseleriz' derler.
Dikkat edin! Şübhesiz ki onlar, müfsidlerin (bozguncuların) ta kendileridir, fakat idrâk etmezler.
Bakara 11-12

garibin hıkayesi


Garibin hikayesini dinlemek için yine bir garip kulağı gerek"
Mevlâna

HZ Ali'den


Akıllı kişinin dili, kalbinin arkasındadır.
Ahmağın kalbi ise, dilinin arkasındadır."
(Hz. Ali)

kaınat kıtabını okumak


Hayat bir medresedir. Ne öğrenirseniz burada öğrenirsiniz. Gafil olmak yok. Kâinat kitabını gözlerimizle okuyacağız.
A.ULVİ KURUCU

20 Mart 2017 Pazartesi

hüzünle hemhal olmak
Hüzün yine geldi oturdu can evime
Hiç bırakır mı böyle bir gam evini?
O kadar hemhal olmuşuz ki onunla 
Fasıl yok asla firaka!

Berrin Türkoğlu Kaya

15 Mart 2017 Çarşamba

nfk'den
Her gün yalnız namazdan namaza uyanayım;
Bir dilim kuru ekmek; acı suya banayım.
Ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla!
Yaşayadursun insan, hayat dediği zanla…
|Necip Fazıl Kısakürek

tevbe etmek


Tevbe etmek insanın kendine format atmasıdır.

Berrin Kaya

nasıl dayanırdı insan
Ey dokuz düğümüne sır bağladığım lisan
ucunda cennet umudu olmasaydı
b/aşka nasıl dayanırdı insan?...MERAL DEMİR

ya Rab!

''Bu dârı benim başıma dar eyleme yâ Rab,
Ağyâr elemin gönlüme bâr eyleme yâ Rab.''
Alvarlı Efe Hz

iç çekermisin

Yeryüzüne soruyorum
sen de, 
sık sık, iç çeker misin. . ?

|| Nuri Pakdil

şimdi oldu


Allah Rasûlü (s.a.s) Hz Ömer’e (r.a) Sorar :
“Yâ Ömer, Ölümü ne kadar yakın bilirsin?”
Hz Ömer (r.a): “Yatıpta gözlerim kapandığında, tekrar açılmayacağını düşünecek kadar yakın bilirim” buyurur.
Rasulullah (s.a.v): Bağiid Yâ Ömer. (Uzak yaa Ömer, Uzak bilirsin ölümü)
Hz. Ebu Bekir’e (r.a) Sorar
“Yâ Ebâ Bekr, Ölümü sen ne kadar yakın bilirsin?”
Hz. Ebu Bekir: “Aldığım nefesi geri veremeyecek, verdiğim nefesi geri alamayacak kadar” buyurur.
Rasulullah (s.a.v) : Elâne. Şimdi oldu.

sevgi eksikliği
 sadece şefkat iyileştiricidir; 
çünkü insanın içindeki tüm hastalıklar 
sevginin eksikliğinden 
kaynaklanır. .
osho


31 Ocak 2017 Salı

umutsuz olma


Her çağda, şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun, 
inananlar için bir Nuh’un Gemisi vardır.
Sezai Karakoç

beyitler...


Körlerin önünde çıranı yakma
Görmezler ışığı gaza yazıktır"
Meluli

düsturlardan.


Her bildiğini söyleme; 
Ama her söylediğini iyi bil”
Cüneyd-i Bağdadi hz.

19 Ocak 2017 Perşembe

nemlenen gönül..
Sadece gözler nemlenmez,gönüllerde nemlenir...
Berrin Kaya

ahiret daha hayırlıdır...


Bu yorgunluk…
Geri dönüşü olmayan kayıplar.
Azalan umutlar
Artan çaresizlikler...
Yinede sığındığımız ayetler var;
Hâlbuki âhiret daha hayırlı ve daha devamlıdır...

15 Ocak 2017 Pazar

hayat paylaşmaktır


biraz tebessüm


Olay gerçektir, 1960'lı yıllarda Elazığ'da geçer. Elazığ Akıl hastahanesinden bütün deliler kaçar, Elazığ’ın cadde ve sokaklarına dağılırlar. Toplam 423 deli kaçmıştır. Mülki makamlar panikler, Başhekime koşup "Doktor bey ne yapalım?" diye sorarlar. O zamanın ünlü doktoru hastanenin Başhekimi Mutemet Bey : "Bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin" der. Doktor önde birkaç personeli arkasında Kara trencilik oynayarak bütün Elazığ’ı "çuf çuf" nidalarıyla dolaşırlar. Başhekimin tahmini tutmuştur, bütün deliler bu kuyruğa girer vagon olurlar. Lokomotif, yani başhekim Mutemet bey yönünü hastahane'ye çevirince tüm kaçan deliler hastahaneye geri dönmüş olurlar. Sorun çözüldüğü için Mülki makamlar ve doktorlar, trencilik oynayıp hastahaneye döndükleri için de deliler hallerinden çok memnundur.
Ancak esas sorun akşam yoklama yapıldığı zaman ortaya çıkar; Hastaneye trencilik oynayarak gelenlerin sayısı 612 kişidir :)

7 Ocak 2017 Cumartesi

ah hissedebilsek...


Ah, hissedebilsek her nefes/in lezzetini!
Adını koyabilsek yaşadıklarımızın!
Bir dostu karşılar gibi karşılasak doğan günü;
Bir dostu uğurlar gibi uğurlasak giden günü!
Bilsek; aldığımız her nefesin bahar;
Verdiğimiz her nefesin sonbahar olduğunu...
Yaşayıp öldüğümüzü görsek biraz!
Ali Hakkoymaz

Paylaştığın senindir, aldığın değil...Paylaştığın senindir, aldığın değil... 
Berrin Kaya

4 Ocak 2017 Çarşamba

el karda ,gönül yarda.

"Nakşibendiyye yolu büyüklerinden, Şah-ı Baheddin Nakşibendi'nin Halifesi Muhammed Parisa müridanı ile hacca gitmişler. Resülullah'ı ziyaret amacıyla Medine-i Münevvereye vardıklarında çarşıda gözleri bir gence ilişir. Ticaret yapmakta ve bir hayli altın kazanmaktaymış. Birde kalbine nazar edelim demişler. Gencin kalbi Allah'ı zikir halinde Allah, Allah, dediğini mana gözüylen gören, Muhammed Parisa ihvana dönerek El Karda, Gönül Yarda buyururlar. Mekke-i Mükerreme"ye geçilmiş. Kabe ziyareti sırasında, Kabe örtüsüne yapışmış pir-i fani ihtiyar ağlamaktaydı. Kalplerinde nazar ettiklerinde dünya nimetlerini Allah'tan talep ettiğini görmüşler. Meğerse İhtiyar kişi Allahtan dünyalık istemekteymiş. Muhammed Parisa, yine müridana döner. El Yarda Gönlü Dünyada buyururlar."

dervişlerin hürmeti


Taşa bile tekme atılmaz, eşyaya hürmet duyulurdu. Dervişler sabah kalktıklarında yastığı öperdi, gece boyunca yükümü çekti diye.
Mahmud Erol Kılıç

Er-Rızku Alallah

Tezhib çalıştığım anlarda ,coğu şeyi unutuyorum ,yada unutmak istiyorum bir müddet...Dünya yaşanılacak yer olmaktan cıkalı çok oldu .Herşeye ragmen ayakta kalmaya ,birşeyler üretmeye ,paylaşmaya calışıyorum.Dünyalık ve malayani şeylerden yüz cevirip ,tezhib ve hat çalışmaya başlayınca huzur buluyorum.
Huzur; içinde, Allah cc ile birlikte olmakta .

Tezhib:Berrin Türkoğlu Kaya
Hat:İslam Kaya