9 Ocak 2018 Salı

Hattat Necmeddin Okyay

O gül ki Gül-i Muhammed 'dir. O güzel insanlar gül almışlar, gül vermişler,gül dermişler, gülden terazi tutmuşlar. Gönlün terazisini gül ile ölçmüşlerdir ve elbette bu güzel hasletlere sahib insanlar güle gereken saygıyı ve önemi en büyük sekilde göstermişlerdir. Üstad hattat Necmettin Okyay beyefendiyi rahmet le anıyoruz.
Berrin Türkoğlu Kaya

28 Ekim 2017 Cumartesi

Anlarsın...


Gözyaşlarını kendi ellerinle sildiğinde anlarsın yaşlandığını .
Saçların beyazlaştığında değil ,saclarını okşayacak ellerinii tutacak bir el olmadıgında yaşlanırsın.
Yüzündeki cizgiler derinleştiğinde değil,yüreğindeki hüzünler derinleştıgınde yaşlanırsın.
Dizlerin takatsız kalıp yoruldugunda değil,yüreğin yoruldugunda anlarsın yaşlandığını. Berrin Türkoğlu

4 Ağustos 2017 Cuma

nerelisın?

- ''Nerelisin amca?'' diye sordu çocuk.
- ''Yaralıyım evlat!'' dedi ihtiyar,
- ''içinden....'

27 Nisan 2017 Perşembe

nasıl yazmalı?


Her ne yazıyorsanız,şiir ,nesir ,makale vs.Eğer sırf edebi kaygı güderek yazıyorsanız bu okuyucuya sırf okumaktan öte gecmeyecektir.Ama özden ,deneyimlerinizden bir şeyler katarak yazıyorsanız bu yüreklerde iz bırakacak şekilde yer edecektir.Yıllar gecse bile Yunus Emre hala ''bizim Yunus'' diye anılır.Aşık Veysel hakeza .Yunus emre nasıl bizimse Aşık Veysel'de bizimdir,Ali Şir Nevai'de ,Hoca Ehmed Yesevi'de,Abdurrahim Karakoç da ila ahir...

Peki ,niçin üzerinden uzun yıllar gecmesine ragmen eserleri sözleri ilahi nagmelere, türkülere konu olmuştur.Yaren meclislerinde hala dostların bırbırıne muhabbet sözcuklerı arasında yer almaktadır.İki üç aşk kelimesi söyleyerek kendini şair ilan edenler okuyucuda hiç bir iz bırakamayacaklarını unutulup gideceklerini bilmelidir...


Berrin Türkoğlu Kaya 

26 Mart 2017 Pazar

hüzün ..


Hüzün yine geldi oturdu can evime
Hiç bırakır mı böyle bir gam evini?
O kadar hemhal olmuşuz ki onunla 
Fasıl yok asla firaka!

Berrin Türkoğlu Kaya

kader söyledikleriniz


Kader söyledikleriniz ile müvekkeldir. 
O yüzden söylediğiniz kelimeleri güzel seçin ve dikkat edin !.
İmam Mâturidî

kıyamet alametleri


Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsen bu kıyamet alâmetlerindendir.” (Müslim, İmân 7; Buhârî, Tefsîr, 2)
“Yıl ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün bir saat gibi ve bir saat de saman alevi gibi olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Ahmed b. Hanbel, 2/537, 538; Tirmizî, Zühd 24)
"Hz. Âdem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal’den daha büyük bir hadise yani daha büyük bir fitne yoktur." (Müslim, Fiten, 126)
“İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacaktır.” (İbn Mâce, Ticârât 58; Ahmed b. Hanbel, 2/494)
“Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyunlularıdır.” (Müslim, Salât 387; İbn Mâce, Ezân 5; Ahmed b. Hanbel, 3/169)
Küçük Alametler'in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:
✔ Ahirzaman Peygamberinin gelişi ve O’nun vefatı (Müslim, Cum’a, 43)
✔ İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25)
✔ İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)
✔ Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1)
✔ Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42)
✔ Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31)
✔ İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17)
✔ İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4)
✔ Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25)
✔ Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25)
✔ Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18)
✔ Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Müslim, Fiten, 79-82)
✔ Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335)
✔ Kahtân'dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi (Buhârî, Fiten, 23)
✔ Ehli Kitap mensuplarının adım adım Müslümanlar tarafından taklit edilmesi (Müslim, İlim 6; Buhârî, Enbiya, 50)
✔ Dünyaya düşkünlüğün artması, fitnelerin çoğalması (Tirmizî, Fiten 16)
“Alamet ve Mesajları ile Kıyamet” serlevhalı Öteki Hayat dersimizden notlar…