28 Mayıs 2013 Salı

yazmak...


YAZMAK,
cümleleri kanatlandırmaktır bazen.
O kuşun kimin omzuna konacağını
bilemezsiniz...

26 Mayıs 2013 Pazar

ellerimde gül yarası...


Mayıs... gitti gidiyor...
Ellerimde gül yarası...
Aşk hatırası her şey...

Yaraları
Mı...
...
Kim sarası?!...

Ali Hakkoymaz


23 Mayıs 2013 Perşembe

elif'ten be'yi bilmeyen


ELİF'TEN BE'Yİ BİLMEYEN

Vaktinize hazır olun, ecel vardır, gelir bir gün
Emanettir kuşça canın, , issi vardır, alır bir gün

Nice bin kere kaçarsan, yedi deryalar geçersen
Pervaz uruben uçarsan, ecel seni bulur bir gün
İşbu meclise gelmeyen, anup nasihat almayan
Elif'ten be'yi bilmeyen, okur kişi olur bir gün

Tutmaz olur tutan eller, çürür şol söyleyen diller
Sevip kazandığın mallar, varislere kalır bir gün

Yunus Emre'm bunu söyler, aşkın deryasını boylar
Şol yüce köşkler, saraylar, viran olur kalır bir gün

21 Mayıs 2013 Salı

harab oldu gönül ya Rab!
Harâb oldu gönül Yâ Rab!
Evindir ânı ta'mîr et.....
-- Keçecizâde İzzet Molla --


20 Mayıs 2013 Pazartesi

bir sen bir ben...

Yâr Yahya'ya dimiş vakt-i gül ü bülbüldür
 Subh - dem azm idelüm gülşene bir sen bir ben "

Şeyhülislam Yahya


bir kuş kanatlanır ellerinden...Belki üstümüzden bir kuş geçer
Kanadından bir tüy düşer
İner döne döne gökyüzünden
Hiç bir yüz güzel değil senin yüzünden
Haydi kalk gidelim bu şehirden
Gün doğarken ya da güneş batarken
Belki kuşlar geçer üstümüzden
Kanatlanır senin ellerinden...
Ellerinden...

19 Mayıs 2013 Pazar

ah zaman...


Zaman.
âh.

öyle sükût içinde geçiyorsun ki ömürden, ardıma bakmaktan gizli bir korku duyuyorum.
Acaba diyorum hani büyüklerimizin sürekli söylediği o meşhur söz benimde ömrüme mi uğradı?
-ömür bir sû gibi akıp gider.-

Son yıllarda ya zaman benden kaçıyor ya ben zamandan kaçtıkça üstüme üstüme geliyor. Öyle hızlı ilerliyor ki..
 âh. oysa daha dün gibi. Dün gibi taze bütün acılarım, ânılarım.

Zaman hep kanatarak geçecek değil ya ömürden. Birazda sû'yun hatrına inşirâh olur ruha. o inşirâhki dua dua mühürlenmeli yazgıya.
Zaman sanırım en iyi öğretmen lâkin zekî bir öğrenci ister karşısında. Biz yer yer zekâmıza sahip olamasakta, çok şey öğrenmişizdir.

Sadece hayrlısını istemeyi öğrenmişizdir. Kadere birazda teslim olmayı. Baş kaldırmamayı alnımıza yazılana. Ki ömür dediğimiz nedir ki bir rüya'dan başka?

Belkide bu demdir, zamana sesleniş:
zaman, ey!
yaraya şifâ vesile'i ilâhiyi ömre hayrlarla nakşeyle.
yetmez mi bunca zulmet, bunca âh, bunca gece...
hadi ayart şemsi, doğsun birazda geceden kalma gamzeye..

ve kelâm ki artık yıllarca vuslattan dem vura!

Ey zaman!
Ey zamanın sahibi yaradan,
bunca yaradan âzâd(e) eyle göğsümde saklı çiçeği.
Rehgüzar.

visal içinde firak


Visâl içinde firâk u firâk içinde visâl
Mülâhaza ideli itmedüm visâle tama

Kavuşma içinde ayrılık, ayrılık içinde kavuşma,
İyice düşündükten sonra, kavuşmaya heves etmedim.

Necâtî Beg

17 Mayıs 2013 Cuma

solmayan ümitler...

Bir çiçek ister gönlüm;
Ardından bahar...
Solmaz ümitlere ihtiyacım var.
Ali Hakkoymaz
14 Mayıs 2013 Salı

bir çiçek bahçesinde...


bir çiçek bahçesinde geceye durgun kalışın
yağmur sıcağı gibi.
öptüm sonsuz gidişinden
saçlarının seyriyle seni..

| Cahit Zarifoğlu

11 Mayıs 2013 Cumartesi

sevgi durmadan büyümeli...


Ve Aşk kapınızı çalınca…
En gizli, en özel kelimeler aşikâr olduğunda kalbiniz titremeli…
Kalbiniz ve aklınız öyle bütünleşmeli ki, birbirinizin aklınızdan ve kalbinizden geçenleri yüreğiniz his etmeli…
Birbirinize baktığınızda ‘Hak’ı görmeli…
Yokluğunuzda hayaliyle konuşmalı ve en güzeli tavsiye etmeli…
Hasret ve özlem artsada, sevginiz durmadan büyümeli…
Kadim Dolunay

10 Mayıs 2013 Cuma

''ben''mi sanırsın?Her İnci tanesini ''Ben''mi sanırsın..
Mercanlarda saklı hazineleri nerde ararsın ??
Ibrahim inecik

İmanınızı Lâ İlahe İllallah İle Yenileyiniz...

İnsan kendini Kelime-i Tevhid söylemeye,
‘La ilahe İllallah’ demeye alıştırmazsa,
Ölüm döşeğinde iken onu hatırlaması ve söylemesi güç olur.”
Abdülkâdir Geylânî Hazretleri
İmanınızı La ilahe illallah ile yenileyiniz.” Müsned, 2:359 hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok Sözlerde zikredilmiştir.
Bir sırr-ı hikmeti şudur ki: İnsanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın herbir ferdinin manen çok efradı var. ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferd-i ahar sayılır.

çünkü, zaman altına girdiği için, o ferd-i vahid bir model hükmüne geçer, hergün bir ferd-i ahar şeklini giyer.

Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi, tavattun ettiği alem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor, hergün başka bir alem kapısını açıyor.

İman ise, hem o şahıstaki her ferdin nur-u hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır. " Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur." ise, o nuru açar bir anahtardır. Hem insanda madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar; çok vakit imanını rencide etmek için, gafletinden istifade ederek, çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar.

Hem zahir-i şeriate muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor. Onun için, her vakit, her saat, hergün tecdid-i imana bir ihtiyaç vardır.

  Mektubat

övgü ve yermeyi eşit görmek

Nefs-i emmâreden kurtulmuş olmanın alâmeti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir! "
Mevlana Halid-i Bağdadi (Kudduse sırruhu

kalben...

Allah, şeklen değil, kalben yola çıkanların yardımcısıdır.
Müslim Coşkun

kâlbi olanlara selam olsun...

Bir kalp taşımak incelik ister...
Ağırlık taşıyanlara, bunu anlatamazsınız!"
Müslim Coşkun

caresiz ellerim...


Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara..
Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi....!"
sezai karakoç

6 Mayıs 2013 Pazartesi

ya Vedud!


Ya Vedud!
Sen sevdigin ve sevdirdigin için bakar yüzler yüzlere
Sen sevdigin ve sevdirdigin için günes dogar günlere
Sen sevdigin ve sevdirdigin için baharin gelir her yere
... Sen sevdigin ve sevdirdigin için kelamin deger dillere

celi sülüs Ya Vedud
Hattat İslam Kaya


ruhun ruha iktibası


Ruh-un ruha iktibâsı, elif'in cezm miktarınca keder!
Cezm'in elif'e denk gelişini, vezn mi müellif mi belirler!

/Leyla Arsal/

4 Mayıs 2013 Cumartesi

ezilen anılar...


"Alaca bir at koşar içimde
Ezer toynaklarıyla anılarımı"

Nurullah Genç

can istemez...


Vech-i yâre dûş olan âlemde seyrân istemez.
Cânını cânâna teslim eyleyen cân istemez...

Kuşadalı İbrahim Halvetî

sığdıramıyorum...


Vurulmuşum!
düşüm, gecelerden kara.
 Bir hayra yoranım çıkmaz;
canım alırlar ecelsiz,
 sığdıramam kitaplara...

Ahmed Arif

dilsizim işte...

Bir papatya kurusu gibi dilsizim işte..
Yazamadığım mektuplarda biriktirdim kederimi.."

Birhan Keskin

gün bitiyor...


Gün bitiyor...
ve lacivert sözcükler çekiliyor;
susuşların ipek ağıyla...

A.Telli
2 Mayıs 2013 Perşembe

her gecenin gündüzü...

Mâtemin şâdî sürûrun peyrevi âlâm olur
Her şebin bir gündüzü,her rûz içün bir şâm olur...
 FENNİ


( Matemden önce neş’e, sevinçten önce üzüntü olur. Her gecenin gündüzü, her günün akşamı var.)

Cenab-ı Hak bir işe fütuhat ihsan edince


İrâde etse bir emrin teallûk fethine Nâbî /
 Ona etrâf-ı nâ-me'mûlden esbâb olur peydâ

(Ey Nâbî, Cenâb-ı Hak bir işe fütuhat ihsan edince ona umulmayan her taraftan sebepler meydana gelir.)


fedakarlık...

Fedakârlık, bütün güzel şeylerin temelidir. Fedakârlık ile ahmaklık bir tutulmaya başlanmışsa, o güzel hatır dahil, her şey yıkılır.
| İbrahim Tenekeci


1 Mayıs 2013 Çarşamba

ruhu mesken tutmak

Ölüm yürekleri alır da toprak eder hani içlerindeki duyguları...
O nedenle Aşk eti değil ruhu mesken bilir kendine…
 Hiç yok olmamak gayretiyle...

[Özgür Gümüşsoy