30 Aralık 2016 Cuma

öteler..


Bütün bu haksızlıklar, zulümler, eksiklikler,
bu dünyayı bu dünyadan ibaret bilmekten kaynaklanıyor.
Öteye ruhların kapalı oluşundan.
Gözlerin perdeli oluşundan.
Kalblerin mühürlü oluşundan.
Vakti,hep "öğle" sanışımızdan.
"İkindinin" sırrından habersiz oluşumuzdan.
Akşamı, güneş batmadan düşünemeyişimizden,
geceyi, gece gelmeden hatırlayamayışımızdan.
Sezai Karakoç

17 Aralık 2016 Cumartesi

efendim(sav)
Cemal-i pâkine yoktur cihânda olmayan âşık
Leylâ âşık, mecnun âşık, bütün kevn ü mekân âşık /
LÂ EDRÎ

bırakın kalsın


Yıkılır, yırtılır her kalın perde
Hesaba çekilir dünya mahşerde
Yazın şu duvara.. bırakın kalsın..!
| Üstâd Abdurrahim Karakoç |

ELİF'TEN BE'Yİ BİLMEYEN


ELİF'TEN BE'Yİ BİLMEYEN
Vaktinize hazır olun, ecel vardır, gelir bir gün
Emanettir kuşça canın, , issi vardır, alır bir gün

Nice bin kere kaçarsan, yedi deryalar geçersen
Pervaz uruben uçarsan, ecel seni bulur bir gün

İşbu meclise gelmeyen, anup nasihat almayan
Elif'ten be'yi bilmeyen, okur kişi olur bir gün

Tutmaz olur tutan eller, çürür şol söyleyen diller
Sevip kazandığın mallar, varislere kalır bir gün

Yunus Emre'm bunu söyler, aşkın deryasını boylar
Şol yüce köşkler, saraylar, viran olur kalır bir gün

gel gönül


Dost ile ettiğin ahdi unutma 
Gel gönül dost illerine gidelim 
Sakın bu fânîde sen vatan tutma 
Gel gönül dost illerine gidelim
Aziz Mahmut Hüdai hz

6 Aralık 2016 Salı

mütevazi olanı Allah yüceltir.

Bir gün Hz. Hüseyin r.a. fakir kimselerin yanından geçiyordu. Yere serdikleri bir yaygı üzerine oturmuşlar ufak tefek ekmek kırıntılarını yiyorlardı. Hz. Hüseyin r.a.’i görünce:
– Ey Abdullah’ın babası (Hz. Hüseyin’in künyesi), buyur, yemeğimize katıl, dediler. Hz. Hüseyin r.a. bineğinden indi, kendi kendine ‘Allah kibirlenenleri sevmez’ (Nahl, 23) ayetini okudu ve oturarak onlarla beraber yedi. Sonra:
– Ben sizin davetinize icabet ettim, şimdi de siz benim davetime icabet edin, dedi ve hep birlikte Hz. Hüseyin r.a.’ın evine gittiler. Eve vardıklarında Hz. Hüseyin r.a. hizmetçisine:
– Evde ne varsa getir, buyurdu. Hizmetçi evde olan bütün yiyecekleri çıkardı, sofra kuruldu. Fakirler yedi, o da onlarla beraber yedi. Fakirler yemekten arta kalanı yanlarına alarak götürdüler.
Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilîn

bekledikce bileylenen yürek...Suların sesini dinle şimdi 
ormanın fısıldayışlarını 
usulca yarılıyor dağların göğsü 
bir aşkı dinlendirmek için
Ve gözleri uzak yamaçlarda 
aranıp dururken bir şeyleri 
sessiz ve sakin beklemekte 
bekledikçe bileylenen yürek
Ahmet TELLİ


28 Kasım 2016 Pazartesi

AŞKIN YOLU


Kalbim kandîl, hâlim fitil; yağı, göz yaşım."
"İşbu ışkın yolu, dilim dilim olmaktır.",,
Ahmed Yesevî

26 Kasım 2016 Cumartesi

heybene gönül doldur.


Nereye gidersen git, 
heybene gönül doldur...
Bahattin Karakoçtenhayım...
Tenhâyım, tenhâsında kuşlar uçan bir evin...

Nurullah Genç


Alvarlı Efe hz den...


Ezelden âdet-i Mevlâ dostuna
Sevdiği kulunu mübtela eyler
Alınca abdini kerem destine
Anı bin dert ile ibtila eyler”...
ALVARLI EFE

Rızkı celb eden hususlar ve zenginliğin sebebleri

Rızkı celb eden hususlar ve zenginliğin sebebleri
1-Sadaka vermek rızkı celbeder.Ali b.Ebi Talib'den rivayet edilen bir hadis-i şerifin sonunda Peygamberimiz (sav)şöyle buyurmuştur:
Sadaka vermek suretiyle rızkınızı gökten yere indiririz.
2-Erken davranmak bütün nimetleri bereketlendirir.Özellikle rızka bereket vererek çoğaltır.
3-Güzel yazı yazmak rızkın anahtarlarındandır
4-Güleryüzlü ve hoş sözlü olmak gerekir
5-Ev ve evin etrafını temiz tutmak.
6-Rızkı elde etmenin en kuvvetli sebeblerinden biri namazı tadil-i erkena uygun olarak kılmak.
7-Kuşluk namazını kılmak
8-Gece yatmadan evvel ''Vakıa,Mülk,Müzzemil,İnşirah surelerini okumak
9-Ezandan evvel mescidde bulunmak 
10-Devamlı abdestli olmak 
11-Sabah namazını sünneti ile vitir namazını evde kılmakta rızkı celbeder
12-Vitir namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmamak 
13-İhtiyaç olmadıkca kadınlarla çok oturmamak 
14-Din ve dünya için faydası bulunmayan boş sözler konuşmamak da sebebler arasında zikredilebilir.
Talim'ül Müteallim.s.220-221

dünya müminin zindanıdır.

Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem buyuruyor:
Bana Cebrail şöyle de­di:
“Ey Muhammed şüphesiz Hazret-i Allah sana selâm eder ve şöyle buyurmakta:
“Ben, ölüm nedeniyle bana gelmeyi sevmeleri için dünyaya şöyle emrettim: Ey Dünya! Sen dostlarıma karşı şiddetli belâ ve kederli ol. Çün­kü seni dostlarım için zindan, düşmanlarım için de cennet olarak yarat­tım.”

《Hadis-i Şerif, Câmiu's-Sağîr》

kökleri derindir.


Çıkmayan can 
acılarına öykünür öykünmesine ya...
Kalan sağlar senindir…
Ağaçların da yaprakları kurur, 
dökülür ya
bilmez misin,
kökleri çok derindir...
"MERAL DEMİR


Hz Ömer(ra) den


Hz.Ömer R.A
Sabah kalktığında şöyle derdi:
"Allahim bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan 
hidayet vereceğin nurdan,
dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten, ve koruyacağın fitneden
en çok nasiplenen kullarından kıl 
Amin“Hiçbir zaman dertsiz kalmadı gönlüm. Bir çift gözden, bir yapraktan, bir kuştan.”
Turgut Uyar


12 Mayıs 2016 Perşembe

Ah ,ne cok zaman oldu...
 
Ahhh ne çok zaman oldu 
Gülmeyi unutmuşum 
Güya ben çiçeklerden gelincik olmuşum 
Avuçlarımda hoyrat rüzgaralara inat 
Bir tutam yaşam sevincim

Dudaklarımda hafiften
Çocukların gülüşleri 
Kelebek kadar güzel, bir o kadar ömürsüz
Güya ben çiçeklerden gelincik olmuşum 
‘’Bu bir fırtınaydı ,unut kederleri diyen’’ meltem rüzgarı
Saçlarımda baharın kokusu
Ahh ne çok zaman oldu
Gülmeyi unutmuşum
Ayşe Akdoğan

12 Nisan 2016 Salı

erdık bahara...

Erdik bahâre sen yine şâd olmadın gönül
Her yanda güller açtı küşâd olmadın gönül

hangı renk
Beklemenin rengini bilir mi eşikte durmayan?
Acı hangi renktir, keder hangi renk?
Celal Deniz

zaman dursun....
Bir ince yağmur, bir zarif şemsiye, 
Zaman dursun, dursun da seyredeyim...
(Turgut Uyar)

gider...

"Ey Gönül bakma cihana, gün gelir seyran gider. 
Durma ağla gözlerim, gel bu kafesten can gider.
Sağlığı sen bil ganimet, gönlünü Allah’a ver,
Çağrılır kabre girersin, sonra bu meydan gider."