26 Mart 2017 Pazar

hüzün ..


Hüzün yine geldi oturdu can evime
Hiç bırakır mı böyle bir gam evini?
O kadar hemhal olmuşuz ki onunla 
Fasıl yok asla firaka!

Berrin Türkoğlu Kaya

kader söyledikleriniz


Kader söyledikleriniz ile müvekkeldir. 
O yüzden söylediğiniz kelimeleri güzel seçin ve dikkat edin !.
İmam Mâturidî

kıyamet alametleri


Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsen bu kıyamet alâmetlerindendir.” (Müslim, İmân 7; Buhârî, Tefsîr, 2)
“Yıl ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün bir saat gibi ve bir saat de saman alevi gibi olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Ahmed b. Hanbel, 2/537, 538; Tirmizî, Zühd 24)
"Hz. Âdem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal’den daha büyük bir hadise yani daha büyük bir fitne yoktur." (Müslim, Fiten, 126)
“İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacaktır.” (İbn Mâce, Ticârât 58; Ahmed b. Hanbel, 2/494)
“Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyunlularıdır.” (Müslim, Salât 387; İbn Mâce, Ezân 5; Ahmed b. Hanbel, 3/169)
Küçük Alametler'in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:
✔ Ahirzaman Peygamberinin gelişi ve O’nun vefatı (Müslim, Cum’a, 43)
✔ İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25)
✔ İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)
✔ Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1)
✔ Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42)
✔ Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31)
✔ İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17)
✔ İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4)
✔ Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25)
✔ Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25)
✔ Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18)
✔ Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Müslim, Fiten, 79-82)
✔ Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335)
✔ Kahtân'dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi (Buhârî, Fiten, 23)
✔ Ehli Kitap mensuplarının adım adım Müslümanlar tarafından taklit edilmesi (Müslim, İlim 6; Buhârî, Enbiya, 50)
✔ Dünyaya düşkünlüğün artması, fitnelerin çoğalması (Tirmizî, Fiten 16)
“Alamet ve Mesajları ile Kıyamet” serlevhalı Öteki Hayat dersimizden notlar…

HZ Ömer'den


Sizler hak sözü söylemiyorsanız, sizde hayır yoktur;
Söylendiği halde biz kulak vermiyorsak, bizde hayır yoktur.
Hazret-i Ömer (r.a.)

fesadcılar
Onlara: 'Yeryüzünde fesad çıkarmayın!' denildiği zaman ise: 'Biz ancak ıslâh edici kimseleriz' derler.
Dikkat edin! Şübhesiz ki onlar, müfsidlerin (bozguncuların) ta kendileridir, fakat idrâk etmezler.
Bakara 11-12

garibin hıkayesi


Garibin hikayesini dinlemek için yine bir garip kulağı gerek"
Mevlâna

HZ Ali'den


Akıllı kişinin dili, kalbinin arkasındadır.
Ahmağın kalbi ise, dilinin arkasındadır."
(Hz. Ali)

kaınat kıtabını okumak


Hayat bir medresedir. Ne öğrenirseniz burada öğrenirsiniz. Gafil olmak yok. Kâinat kitabını gözlerimizle okuyacağız.
A.ULVİ KURUCU

20 Mart 2017 Pazartesi

hüzünle hemhal olmak
Hüzün yine geldi oturdu can evime
Hiç bırakır mı böyle bir gam evini?
O kadar hemhal olmuşuz ki onunla 
Fasıl yok asla firaka!

Berrin Türkoğlu Kaya

15 Mart 2017 Çarşamba

nfk'den
Her gün yalnız namazdan namaza uyanayım;
Bir dilim kuru ekmek; acı suya banayım.
Ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla!
Yaşayadursun insan, hayat dediği zanla…
|Necip Fazıl Kısakürek

tevbe etmek


Tevbe etmek insanın kendine format atmasıdır.

Berrin Kaya

nasıl dayanırdı insan
Ey dokuz düğümüne sır bağladığım lisan
ucunda cennet umudu olmasaydı
b/aşka nasıl dayanırdı insan?...MERAL DEMİR

ya Rab!

''Bu dârı benim başıma dar eyleme yâ Rab,
Ağyâr elemin gönlüme bâr eyleme yâ Rab.''
Alvarlı Efe Hz

iç çekermisin

Yeryüzüne soruyorum
sen de, 
sık sık, iç çeker misin. . ?

|| Nuri Pakdil

şimdi oldu


Allah Rasûlü (s.a.s) Hz Ömer’e (r.a) Sorar :
“Yâ Ömer, Ölümü ne kadar yakın bilirsin?”
Hz Ömer (r.a): “Yatıpta gözlerim kapandığında, tekrar açılmayacağını düşünecek kadar yakın bilirim” buyurur.
Rasulullah (s.a.v): Bağiid Yâ Ömer. (Uzak yaa Ömer, Uzak bilirsin ölümü)
Hz. Ebu Bekir’e (r.a) Sorar
“Yâ Ebâ Bekr, Ölümü sen ne kadar yakın bilirsin?”
Hz. Ebu Bekir: “Aldığım nefesi geri veremeyecek, verdiğim nefesi geri alamayacak kadar” buyurur.
Rasulullah (s.a.v) : Elâne. Şimdi oldu.

sevgi eksikliği
 sadece şefkat iyileştiricidir; 
çünkü insanın içindeki tüm hastalıklar 
sevginin eksikliğinden 
kaynaklanır. .
osho