29 Eylül 2012 Cumartesi

istemem...

Hoş gelür derd-i muhabbet bana sıhhat istemem
Zillete incinmezem ikbâl ü izzet istemem
Fakrı fahr etdüm revâc-ı kadr ü rif’at istemem
...Rağbetüm dünyâya kalmadı sa’âdet istemem
İsterin Hak haste-dil uşşâka cânânın vere
Umarın derdin veren Allah dermânın vere

Fevrî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder