30 Temmuz 2012 Pazartesi

vasfedemem gönül seni


Vasf-ı lisan seninledir; vasfedemem gönül seni,
Nutk ü beyan seninledir; vasf edemem gönül seni.
Her hünerin kemalisin, her güzelin cemalisin,
Hüsn ile ân seninledir; vasf edemem gönül seni.
Şevk ü talep ki sendedir, zevk ü tarap ki sendedi...
r,
Aşk ile can seninledir; vasf edemem gönül seni.
Olmasa kibr ile riya, sensin o beyt-i Kibriya,
Genc-i nihan seninledir, vasfedemem gönül seni.
Bilmedi kimse cevherin, âleme doldu kevserin,
Zevk-ı cinan seninledir, vasfedemem gönül seni.
Hükmüne Hakkı bendedir, canı seninle zindedir,
Cümle cihan seninledir, vasfedemem gönül seni.

İbrahim Hakkı Hz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder