30 Temmuz 2012 Pazartesi

sakla gönlün derdini söyleme hiç derdsize


Sakla gönlün derdini sen söyleme hîç derdsize
Derdi kazan sa'y idegör kat giceyi gündize

Derdi olmayan behâ' imdendir ol insân değil
Varmayalım yanına biz gelmesün yanımıza

Derd-i 'ışkdur pes murâdım zikr ile kalbe tolar
Ol kadar zikr eyle kim 'ışk tola deryâ-veş öze

Cümle zikrin efdali tevhîd buyurmışdur Resûl
...
Ol kadar çalış ana kim kalbinin bendin çöze

Zikr ile toğar gönülde şems ü 'irfan nûr-ı zât
Mâsivâ görünmez olur zerre mikdârı göze

Umma düşmândan vefâ nâdâna sır keşf eyleme
Sanma sâdık her sana dostum deyü gülen yüze

Dinle Kuddûsî kelâmın tut bulam dirsen felâh
Münkirin sağır kulağı kalbi hem benzer buza
Kuddusi Baba R.Aleyh Divanı'ndan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder