13 Ocak 2013 Pazar

Hakikat sözüdür...

HAKİKAT SÖZÜDÜR BU MECMUAMIZ

Cünûniyyet aşkın bidayetidir
Beka ba' del '-fena nihayetidir

Her ne gelse dil-dârdan icabet
...
Eylemek İhlasın alâmetidir

Hakikat sözdür bu mecmuamız
Nebî vü velînin rivayetidir

Kıssa-i Kelîle vü Dimne değil
Âşık u ma'şûkun hikâyetidir

Eş'âr-ı şeker-sâ vü nazm-ı dil-ârâ
Tûtî-i tab'ımın kerametidir

Üzülmek rişte-i âr u vardan
Mîr Nigârînin selâmetidir

Seyyid Mîr Hamza Nigârî Karabâği Hz (K.S.)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder