1 Şubat 2013 Cuma

Gül-i ateş


Ne yapsam bu dîl-i mahzûnu mesrûr eylemem şâhım Gam âteş.. gam-güsâr âteş.. temennâ-yı mesâr âteş..

Ben el çektim safâ-yı hâtır u ârâm-ı cânımdan   Safâ âteş.. cefâ âteş.. firâr âteş..karâr âteş..


Es'ad Erbili'den..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder