27 Kasım 2013 Çarşamba

kesmezem canandan ümid
Kesmezem ağyar cevri ile cânândan ümîd

Kim kesilmez havf-i şeytan ile imandan ümîd

...

Ağlamakla dürr-i vasla talib oldum tan degül

Eyleyse gavvas olanlar bahr-i ummandan ümîd


Astanında nigarı görmesem ye's itmezem

Bu mesel meşhurdur kim çıkmaduk candan ümîd


Dişleründür ağlamakla göz yaşından umduğum

Dürr-i şehvar oldı ancak ebr-i nisandan ümîd


Her ne denlü cürmüne hadd ü nihâyet yeğ ise

Avniyâ kat' eyleme sen avn-i Rahmân'dan ümîd

- Avnî -

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder