27 Kasım 2013 Çarşamba

kerem eyle bana...


Elâ ey meyve-i bâğ-ı murâdım
Şeb-i âlî-nesep Sultan Murad’ım

Vasiyyet eylerim gûş eyle anı
Benimçün eyleme âb u figânı...


Reâyâ bıfzına sa’y et hemîşe
Şerîat etba’ına eyle pîşe

Râsulullâh şer’in pîşvâ kıl
Muîn-i din olup nasb-ı livâ kıl

Çûn istiklâl buldun saltanatda
Adalet eyle dâim memleketde

Bu fanî mülke mağrûr olma zinhâr
Tarîk-i şer’den dûr olma zinhâr

Fenâdır âkıbet dünyânın emri
Ölür herkes ne denli olsa ömrü

Erişti çün bana emr-i İlahî
Sen ol mesned-nişîn-i taht-ı şâhî

Kerem eyle bana celb-i duâ kıl
Murâdım budur ey ferzend-i âkıl

Nizâm-ı âleme dâim medâr ol
Serîr-i saltanatda pâyidâr ol
ORHAN GAZİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder