26 Mart 2017 Pazar

kıyamet alametleri


Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsen bu kıyamet alâmetlerindendir.” (Müslim, İmân 7; Buhârî, Tefsîr, 2)
“Yıl ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün bir saat gibi ve bir saat de saman alevi gibi olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Ahmed b. Hanbel, 2/537, 538; Tirmizî, Zühd 24)
"Hz. Âdem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal’den daha büyük bir hadise yani daha büyük bir fitne yoktur." (Müslim, Fiten, 126)
“İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacaktır.” (İbn Mâce, Ticârât 58; Ahmed b. Hanbel, 2/494)
“Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyunlularıdır.” (Müslim, Salât 387; İbn Mâce, Ezân 5; Ahmed b. Hanbel, 3/169)
Küçük Alametler'in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:
✔ Ahirzaman Peygamberinin gelişi ve O’nun vefatı (Müslim, Cum’a, 43)
✔ İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25)
✔ İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)
✔ Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1)
✔ Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42)
✔ Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31)
✔ İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17)
✔ İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4)
✔ Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25)
✔ Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25)
✔ Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18)
✔ Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Müslim, Fiten, 79-82)
✔ Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335)
✔ Kahtân'dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi (Buhârî, Fiten, 23)
✔ Ehli Kitap mensuplarının adım adım Müslümanlar tarafından taklit edilmesi (Müslim, İlim 6; Buhârî, Enbiya, 50)
✔ Dünyaya düşkünlüğün artması, fitnelerin çoğalması (Tirmizî, Fiten 16)
“Alamet ve Mesajları ile Kıyamet” serlevhalı Öteki Hayat dersimizden notlar…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder